Whisky vai Whiskey?

Näitä kahta suomeksi viskiksi taipuvaa sanaa näkee monituisten pullojen kyljissä, mutta eihän tässä sentään vain kirjoitusasusta voi olla kyse?

whisky-whiskey-slapMolemmat sanat tulevat gaelinkielen sanasta uisge, eli vesi. Tämä taas johtaa juurensa latinankielisestä termistä tislatulle viinalle aqua vitae [elämän vesi] joka gaeliksi on uisge beatha. Kirjoitusasun ero nykysanoissa taas johtunee siitä, että gaelia puhutaan kahdella eri saarella, Irlannissa ja Britannian puolella Skotlannissa.

Nykyisin Whiskey on varattu käytännössä vain Irkkuviskeille ja Amerikkalaisille tuotteille ruisviskistä bourboniin. Muualla maailmassa tislaajat pyrkivät assosioimaan kuuluisimman viskiperinteen, skottiviskien kanssa ja täten kutsuvat tuotoksiaan whisky-sanalla. Skottiviskeistä käytetään myös termiä Scotch.

Lue lisää