Volvo kehitti turvallisen ja helpon käyttöliittymän autonomisiin autoihin – yleiseen liikenteeseen vuonna 2017

Autonomiset autot tekevät vauhdilla tuloaan. Ensimmäiset askeleet kohti autonomiaa ovat olleet pysäköintiavustin, kaistavahti ja automaattinen hätäpysäytysjärjestelmä. Tulevaisuus on toinen, sillä jo nyt liikenteen seassa liikkuu testikäytössä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat itsenäisesti pitkiäkin matkoja.

Järjestelmien kehittyessä on pidettävä huolta myös siitä, että kuljettaja ja auto ymmärtävät toisiaan. Autonomisia järjestelmiä ei pidä olla mahdollista kytkeä päälle vahingossa ja toisin päin. Käyttöliittymän on toimittava saumattomasti ja turvallisesti kuljettajan ja auton välillä.

Volvon IntelliSafe Auto Pilot -järjestelmässä ohjauspyörän yhteyteen on sijoitettu läpyskät, joilla järjestelmä kytketään päälle/pois. Kun auto saapuu alueelle tai tielle, missä autonominen ajaminen on mahdollista, auto antaa viestin kuljettajalle, että Auto Pilot on valmiina käyttöön. Samalla ohjauspyörän läpysköissä olevat valot alkavat vilkkua, jolloin kuljettajan tulee vetää molemmista läpysköistä yhtäaikaa aktivoidakseen autopilotin. Kun molemmat valot näyttävät vihreää, autopilotti on käytössä ja auto ottaa täyden kontrollin.

Kun lähestytään aluetta, jossa autopilotti pitää kytkeä pois, auto ilmoittaa siitä kuljettajalle ja mittaristoon tulee näkyviin 60 sekunnin laskenta, jonka jälkeen kuljettajan on otettava kontrolli takaisin itselleen vetämällä molemmista läpysköistä. Mikäli kuljettaja ei jostain syystä reagoisi pyyntöön, auto pysäyttää itsensä turvallisesti.

Ensimmäinen IntelliSafe Auto Pilot -järjestelmä tulee käyttöön sataan XC90 -malliin vuonna 2017, jotka valjastetaan Drive Me -projektin koekäyttöön Göteborgissa, Ruotsissa. Volvo toimittaa 100 autoa göteborgilaisten päivittäiseen arkikäyttöön. Autoilla ajetaan valituilla teillä noin 50 kilometrin matkoja autonomisesti.

IntelliSafe Auto Pilot -järjestelmä tulee kaikkien saataville projektin onnistuneen päätöksen jälkeen, todennäköisesti jossain vuosien 2018-2020 välissä.

Suosittelemme

Lue lisää