Uudelleen käyttöönotettava romutuspalkkio voisi edistää uusien autojen hankintaa

Auto- ja liikennetoimittajat ry ehdottaa, että valtio käynnistäisi uudestaan romutuspalkkion vuosille 2024 ja 2025.

Uudistetun romutuspalkkion tarkoituksena olisi erityisesti kannustaa uusien autojen ostamiseen. Edellinen samankaltainen ohjelma vuosina 2020–21 ei juurikaan lisännyt uusien autojen myyntiä, sillä suurin osa varoista kului sähköpolkupyörien ostoon, mikä ei tuonut valtiolle odotettuja autovero- tai arvonlisäverotuloja. Vuoden 2018 romutuspalkkio sen sijaan tuotti merkittävästi verotuloja.

Taloudellisesti haastavina aikoina on olennaista, että romutuspalkkio maksaa itsensä takaisin ja tuottaa valtiolle lisäverotuloja. Esimerkiksi 1 500 euron romutuspalkkio ja 11 000 uuden auton hankinta toisi valtiolle 15 miljoonan euron kulut. Vastapainoksi uusista autoista saadut verotulot voisivat olla merkittäviä: arviolta 12 miljoonaa euroa autoveroa ja 35 miljoonaa euroa arvonlisäveroa, kun otetaan huomioon vain ne autot, jotka muuten jäisivät hankkimatta.

Romutuspalkkion tuomat hyödyt eivät rajoittuisi pelkästään taloudellisiin tekijöihin. Se myös uudistaisi autokantaa, vähentäisi liikenteen päästöjä ja parantaisi liikenneturvallisuutta, tuoden siten kolminkertaisen edun.

Vuoden 2020–21 romutuspalkkion aikana edellytettiin, että uusien autojen hiilidioksidipäästöt eivät ylittäneet 120 g/km uuden WLTP-mittaustavan mukaan. Tämä raja kuitenkin rajoitti käytännössä etenkin täyssähköautojen ja ladattavien hybridien hankintaa, sillä niiden hinnat ovat korkeita. Uudessa ehdotuksessa olisi syytä harkita päästörajan nostamista 140 g/km:iin, mikä mahdollistaisi edullisempien autojen hankinnan samalla kun päästöt pysyisivät selvästi nykyistä autokantaa matalampina.

Kansainväliset esimerkit, kuten Italiasta ja Ranskasta, osoittavat, että päästöperusteinen romutuspalkkio voi vaihdella suuresti sen mukaan, kuinka ympäristöystävällisiä ostettavat autot ovat. Tämä kannustaa kuluttajia valitsemaan ympäristön kannalta kestävämpiä vaihtoehtoja, mikä voisi olla suunta myös Suomen uudistetussa romutuspalkkio-ohjelmassa.

Lue lisää