Tutkimus: Suomalaiset eivät innostu yhteiskäyttöautoilusta

Yhteiskäyttöautoilu on kasvava trendi suurkaupungeissa maailmalla. Suomalaiset eivät kuitenkaan näytä olevan vielä valmiita yhteiskäyttöautoille, vaan valitsevat mieluummin oman auton tai julkisen liikenteen. Santanderin kyselyn mukaan joka viides suomalainen olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yli puolet ei halua käyttää yhteiskäyttöautoa.

Edullisuutensa ja helppoutensa vuoksi yhteiskäyttöautoilu on noussut kilpailijaksi maailmalla paitsi takseille ja julkiselle liikenteelle, niin myös oman auton omistamiselle. Suomessa yhteiskäyttöautoihin suhtaudutaan kuitenkin yhä hyvin skeptisesti, selviää rahoitusyhtiö Santander Consumer Financen teettämästä kyselystä*. Vain noin viides (21 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista olisi valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yli puolet (54 %) vastaajista kertovat suoraan, etteivät he halua käyttää yhteiskäyttöautoa.

Oma auto on yhä tärkein

Avoimimpia yhteiskäyttöautoille olivat kyselyn mukaan alle 25-vuotiaat: 40 prosenttia ikäluokasta vastanneista kertoi olevansa valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Erityisen avoimia olivat myös korkeakoulutetut (30 %) sekä pääkaupunkiseudulla asuvat (27 %). Naiset (24 %) olivat hieman avoimempia yhteiskäyttöautoilulle kuin miehet (17 %).

Vähiten yhteiskäyttöautoista innostuneita olivat 35–44-vuotiaat (14 %), eläkeläiset (14 %), perus-, keski- ja ammattikoulun käyneet (14 %) sekä kunnissa asuvat (13 %). Myös tulotaso vaikutti asennoitumiseen, sillä alle 30 000 euroa vuodessa tienaavista vajaa puolet (45 %) ei ollut kiinnostunut yhteiskäyttöautoilusta, mutta yli 70 000 euroa vuodessa tienaavista jopa 64 prosenttia kertoi, ettei olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa.

– Autoilu ja liikkuminen ovat murroksessa. Enemmän kuitenkin vielä puheissa kuin teoissa. Maailmalla ollaan kehityksessä Suomea edellä. Meillä oma auto koetaan yhä tärkeäksi liikkumisvälineeksi, mikä on loogista maantieteemmekin huomioiden, kertoo Santander Consumer Financen autorahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Virtanen.

Mukavuudenhalu ja helppous korostuvat

Yleisimmät selitykset sille, miksi yhteiskäyttöautoilu ei kiinnosta, olivat yhteiskäyttöauton tarpeettomuus tai hankaluus, halu omistaa oma auto, työajat ja haja-asutusalueella asuminen. Vaikka useilla haluttomuus yhteiskäyttöautoa kohtaan selittyy pitkillä etäisyyksillä ja aikatauluttamisen hankaluudella, niin yllättävän usein syynä on myös se, että oma auto koetaan yksinkertaisesti helpommaksi ja mukavammaksi.

Suosittelemme

Jos oma auto jaettaisiin yhteiskäyttöautoiluun, niin se jaettaisiin mieluummin tuttujen kuin tuntemattomien kanssa. Kolmannes (34 %) suomalaisista olisi valmis jakamaan tuttujen kanssa oman autonsa, mutta vain 7 prosenttia olisi valmiita jakamaan auton tuntemattomien kanssa. Yleisimmät syyt jakamisen vastustamiselle olivat pelko auton vahingoittumisesta, vastuu ongelmatilanteissa ja auton oma päivittäinen tarve.

Kuukausiveloitteinen auto haastaa omistamisen

Vaikka oma auto koetaan yhä tärkeimmäksi, niin omistamisen sijaan kuitenkin yli puolet (54 %) suomalaisista olisi myös valmiita maksamaan autosta vain kiinteää kuukausimaksua. Eroavaisuutta on kuitenkin paljon siinä, kuinka paljon auton käytöstä oltaisiin valmiita maksamaan kuukaudessa.

Miehet olisivat valmiita maksamaan 370,41 euroa kuukaudessa autosta, mutta naiset vain 153,72 euroa. Keskimäärin kuukausiveloitteisesta autosta oltaisiin valmiita maksamaan 287,79 euroa. Kuitenkin yli kolmannes naisista (38 %) ei osaa sanoa ollenkaan, kuinka paljon olisi valmis maksamaan autosta kuukaudessa. Maakunnista Uudellamaalla maksettaisiin kuukaudessa eniten (543,95 €) ja Pohjois-Savossa vähiten (144,48 €) autosta.

Yhteiskäyttöautosta oltaisiin valmiita maksamaan keskimääräisesti paljon vähemmän kuin kuukausiveloitteisesta autosta. Miehet olisivat valmiita maksamaan yhteiskäyttöautoilusta kuukaudessa 215,88 euroa ja naiset 78,90 euroa. Keskimäärin yhteiskäyttöautosta oltaisiin valmiita maksamaan 157,40 euroa kuukaudessa. Eniten yhteiskäyttöautosta olisivat valmiita maksamaan yli 65-vuotiaat (277,04 €) ja eläkeläiset (236,49 €) sekä Uudellamaalla asuvat (335,18 €).

– Kiinteän kuukausimaksun pakettiratkaisu kiinnostaa selkeästi aiempaa enemmän. Se on jo oikeasti vaihtoehto omistamiselle. Kukin tietysti päättää itse, kuinka paljon rahaa käyttää ja millä paketilla ajaa. Vaikka autojen jakamisesta puhutaan paljon, pitää muistaa, että Suomi on pitkä ja harvaan asuttu maa. Tulevaisuuteen pitää katsoa, mutta on tärkeä tarjota tämän päivän kansalaisten arkeen toimivia ratkaisuja, sanoo Virtanen.

Lue lisää