Saksa ja Viro automatkailijoiden suosikkikohteena – Venäjää vältetään

Autoliiton matkailututkimuksen mukaan Saksa ja Viro ovat vahvistaneet asemiaan automatkailijoiden suosikkikohteena ja Ruotsin suosio on pysynyt ennallaan. Kauemmaksikin uskalletaan lähteä, mutta Venäjää kuitenkin vältetään.

Tutkimuksen mukaan useimmiten matka aloitetaan laivalla Helsingistä Tallinnaan (27 %). Laivamatkalla suoraan Saksaan matkan aloitti 19 % vastanneista ja kolmanneksi käytetyin reitti oli Turku-Tukholma, jonka valitsi 12 %. Helsinki-Tallinna -reitti on kasvattanut suosiotaan viidellä prosentilla kymmenen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Saksan asema pääkohdemaana on vankistunut kymmenessä vuodessa ja vuonna 2018 sen mainitsi pääkohteeksi 32 % vastaajista. Viron suosio on noussut 12 prosentista 23 prosenttiin ja Ruotsi on joka viidennen pääkohdemaa, kuten kymmenen vuotta aiemminkin. Neljänneksi listalla on kavunnut Latvia, viidentenä on Norja, kuudentena Puola ja seitsemäntenä Latvia. Baltian maiden suosion kasvu kymmenessä vuodessa on ollut merkittävä.

Kysyttäessä sitä, mihin maahan matkustamista halutaan ehdottomasti välttää, nousi Venäjä ylitse muiden. Ennakkoasenteissa maata kohtaan esiin nousivat useimmin turvattomuus, liikennekulttuuri, palvelutaso sekä kieliongelmat. Saksan liikennekulttuurille annettiin puolestaan eniten kiitosta, joskin ruuhkat ja tietöiden määrä saivat moitteita.

Paperikartat pitävät pintansa edelleen parhaana tietolähteenä matkaa suunniteltaessa. Ne mainitsi puolet vastanneista. Toiseksi käytetyin tietolähde oli internetin matkailusivustot (41 %) ja Autoliiton jäsensivut (33 %) sekä painetut oppaat (33 %) nousivat seuraavina matkan suunnittelun apuvälineiksi. Matkan aikana suunnistettaessa navigaattoria puolestaan käytti 80 % vastaajista ja perinteisiä karttoja 59 %. Älypuhelinten osuus reitin etsinnässä oli 50 % ja tabletin 23 %.

Vastaajista 15 sai matkallaan pysäköintivirhemaksun. Halvimmillaan virheestä selvittiin kymmenellä eurolla Saksassa ja Kroatiassa ja kallein pysäköintivirhemaksu oli 60 euroa Italiassa. Ylinopeussakkoja kirjoitettiin 23 kappaletta ja muita sakkoja kahdeksan. Näistä kaksi liittyi siltamaksuihin, kaksi vinjettiin ja kolme moottoritiemaksuihin. Matkan jälkeen sakkoja tai maksumääräyksiä lähetettiin 14 maasta yhteensä 55 henkilölle. Saksasta sakkoja tuli perässä kymmenen, Latviasta ja Italiasta yhdeksän ja Virosta sekä Ruotsista viisi. Postitse saapuneiden sakkojen syynä oli useimmiten ylinopeus.

Lue lisää