Mikä on myyjän vastuu käytetyn sähköauton ajoakun kapasiteetin vähenemisestä?

Sähköautojen yleistyttyä ovat yleistyneet myös riidat, jotka koskevat erityisesti käytetyn sähköauton akkujen heikentynyttä kuntoa.

Kuluttajariitalautakuntaa koskevissa yhteydenotoissa ovat viime vuosina yleistyneet tapaukset, joissa riidan kohteena on myyjältä ostettu sähköauto, ja siihen liittyvät ostajan kokemat pettymykset. Tässä käytämme tuoretta esimerkkitapausta lautakunnan tekemästä ratkaisusta viime elokuulta, joka koskee käytetyn sähköauton akkujen kuntoa.

Riitatapauksessa kuluttaja oli ostanut vuonna 2021 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S P85D henkilöauton 52 080 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 182 000 kilometriä. Ajettuaan autolla vain parisen tuhatta kilometriä ostaja totesi auton akkujen kapasiteetin oleellisesti heikentyneen, minkä johdosta hän oli vaatinut korvauksia myyjältä.

Summa koski 15 000 euroa, jota ostaja vaati takaisin vedoten tuotteessa olleeseen virheeseen. Kyseisen summan perusteena käytettiin sähköauton ajoakkujen uusimisen aiheuttamia kustannuksia. Kyseinen auto on varustettu 85 kWh akuilla, joiden kapasiteetti on Teslan raportin mukaan täyteen ladattuina 63,3 kWh, vaikka sen pitäisi olla tämän ikäisessä autossa yli 70 kWh.

Kuluttajan mukaan auton toimintamatka talvella on parhaimmillaankin alle 250 km, kun vastaavien autojen toimintamatka talvella on noin 300 km. Kesäkelillä kuluttajan auton toimintamatka on noin 300 km, kun vastaavien autojen on todettu yleisesti yltävän noin 400 km. Raportissa verrataan kuluttajan auton kapasiteettia muihin vastaaviin autoihin, ja eroksi on mitattu 4,6 %. Tässä tapauksessa lautakunta oli siis pyytänyt lausunnon Teslan suomalaiselta edustajalta. Lausunnon mukaan akun kapasiteetti on alentunut normaalisti.

Oleellista on, että virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Lautakunnan antamassa päätöksessä kuitenkin todetaan, että käytetyn tavaran kaupassa ei yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajansuojalain (16/1994) 5 luvun mukaan. Tavarassa katsotaan olevan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Suosittelemme

Päätöksessä todetaan myös, että käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen.

Lisäksi lautakunta toteaa, että akun kapasiteetti pienenee jossain määrin auton ja akun käytön, sekä lataussyklien ja ajan kulumisen myötä. Tähän vaikuttavat myös auton käyttö- ja lataustapa, sekä käyttöolosuhteet. Lautakunta painottaakin, että kuluttajan pitää tiedostaa nämä seikat ostaessaan käytettyä autoa.

Myyjän vastuusta lautakunta puolestaan toteaa, että myyjän tehtävänä on kertoa, jos hän tietää jotain poikkeuksellista liittyen ajoakkuun, tai muihin auton osiin. Päätöksessään lautakunta toteaa muun selvityksen puuttuessa, että akun kapasiteetin laskeminen on todennäköisimmin johtunut auton käytön aiheuttamasta tavanomaisesta kulumisesta, ja että tästä huolimatta akut ovat edelleen käyttökelpoiset.

Lautakunta myös korostaa, että autolla oli jo ajettu melko paljon. Antamassaan päätöksessä lautakunta katsoo, että kaupan kohde ei ole ollut sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi, mitä kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Yksimielisessä päätöksessään lautakunta toteaa, että koska autossa ei ole näytetty olevan virhettä, myöskään hyvitystä ei suositella.

Lue lisää