Vetykäyttöinen auto – löytyykö sille markkinarakoa?

Vedyllä käytettäviä autoja on vielä suhteellisen vähän liikenteessä, mutta itsenäisten tankkausasemien kehittelyn lisääntyminen, tankkaamisen nopeus sekä erityisesti vedyllä kuljettava matka lisäävät sen markkinapotentiaalia.

Yhdysvalloissa Sansia National Laboratories (SNL) kehittelee uusia sovelluksia vetyasemien rakentamiselle, joilla pystyttäisiin siirtymään kätevästi vetykaasusta nestemäiseen vetyyn. SNL on aloittanut myös yhteistyön Amerikan First Element-vetyjakelijan kanssa, jonka tavoitteena on löytää uusi tapa kehittää parempaa nestemäistä vetyä aikaisemman vetykaasun sijaan. Yksi suurimmista tavoitteen haasteista on nestemäisen vedyn säilyttämisen onnistuminen alle 253 asteessa. Ottaen huomioon tämän hetkisen Yhdysvaltojen erittäin tarkan paloturvallisuus koodiohjeistuksen, saattaa asiassa mennä muutama hetki ennen kuin byrokratia antaa myöden alkaa rakentamaan uutta infraa.

SNL:n vetyturvallisuuden tuotekehitys tiimi. Riskianalyytikko Brian Ehrhart, projekti-ohjaaja Chris LaFleur, projekti-ohjaaja Aline Muna.

Ideana SNL:llä on, että rakennettavat asemat tulisivat täysin itsenäisiksi tankkausasemiksi, jotka tekisivät aurinkosähköllä vedystä energiaa, jota pystyttäisiin siten tankkaamaan suoraan tankkiin. Tällaisessa mahdollisuudessa hiilidioksidipäästöissä pystyttäisiin pääsemään nolla tasolle.

Vetytankkausasema Hartford, Connecticut, Yhdysvallat

Woikoski Oy:n vety tankkausasemia löytyy Suomesta Mäntyharjulta sekä Helsingistä, Ruotsissa Göteborgista. Woikosken tarkoituksena on avata jo vuoteen 2030 mennessä 20 uutta asemaa. Tankkausasemat ovat osa Eurooppaan rakennettavaa TEN-T verkostoa, jonka on määrä kattaa muun muassa Saksassa 400 vetytankkausasemaa jo vuoteen 2020 mennessä.

Woikosken vetyaseman avajaiset Göteborgissa 2015. Avajaisissa Ruotsin Infrastruktuuri ministeri Anna Johansson sekä Woikoski Oy:n omistaja Clas Palmberg.

Vedyn tuotto perustuu elektrolyysiin, jossa vetyä sekä happea sekoitetaan keskenään esimerkiksi auton polttokennossa. Polttokennossa ei synny nimestään huolimatta liekkiä tai tulta, vaan sinne syötetään ajon aikana vettä sekä ilmasta otettavaa happea. Vedyn ja hapen kesken syntyvä kemiallinen reaktio on puhtaasti sähkökemiallinen. Kennon reaktiossa syntyvällä sähköllä pyöritetään auton sähkömoottoria ja kemiallisen reaktion aikaansaamana vesi johdetaan pakoputken kautta ulos.

Kaavakuva nestemäisen vedyn molekyyleistä. Punaiset tikut kuvaavat happea ja valkoiset vetyä. Vety muodostaa hapen kanssa vetysidoksia, jotka näkyvät kuvassa sinisinä.

Vedyn sisältämä energiamäärä on kolme kertaa niin suuri kuin bensiinillä, joten auton saa kulkemaan yhdellä tankkauksella noin 600km. Tämä on noin 200km enemmän kuin nykyisten sähköautojen kulkema yhden latauksen matka. Tässä onkin yksi vetyautoilun mahdollisuuksista. Audi ja Hyundai, jolla on ollut oma vetyauto mallisto useamman vuoden, ovat alkaneet yhteistyöhön 2018 vuoden alussa, mutta se mitä he aikovat kehitellä ei vielä ole aivan selvillä.

Suosittelemme

Hyundai Nexo on uusi SUV malliston täyspolttokennoinen vetyauto. Hyundai on ilmoittanut, että autolla pystyy ajamaan lähes 800km yhdellä latauksella.
Audi h-tron Quattro Concept 2016.

Vetyautoilun lisääntymiseen liittyy olennaisesti auton valmistajien suhtautuminen ja panostaminen asiaan. Riittäisikö vetyversioille kysyntää, kun tällä hetkellä meneillään olevaa sähköautoilua lisätään huomattavasti aktiivisemmin. Sähköautojen latausasemia on huomattavasti enemmän, mutta pienoisena ongelmana sähköautoissa on tarvittavien akkujen määrä sekä niiden paino.

Vety tankkaukseen aikaa kuluu tällä hetkellä vain noin kolmisen minuuttia. Esimerkiksi Mercedeksen B 250E täys-sähköauton kotilatauslaitteessa (16A) lataukseen kuluu aikaa 2h30min, kun taas Nissan LEAF:lla yli 9h.

Mercedes-Benz B 250E 2017.

SUPO-lataukseen (8A) kuluu aikaa kyseisiltä malleilta puolet kauemmin. Vertailtaessa hybridi -malleja Audi A3 e-tronia sekä Volkswagen GTE:tä, niiden vastaavat latausajat ovat kotilatauksen 2h23minuutista SUPO-latauksen 4h54minuuttiin. Näiden tuloksien perusteella asiakas voi itse vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka kauan on halukas odottamaan ajolle pääsyä. Jos hybridikeitoksen latausta pystytään nopeuttamaan huomattavasti, se voi syödä vetyautoilun mahdollisuuksia markkinoilla.

Se, miten vetyautoiluun lähteneet autovalmistajat pystyvät hinnoittelemaan ajokkinsa suhteessa muihin sähkömalleihinsa on asiakasta ajatellen yksi tärkeimmistä kiinnekohdista. Yksi mielenkiintoinen valmistajien malli tulee varmasti olemaan sähköversion ja vetyversion yhdistäminen. On mielenkiintoista odotella ja seurata mitä auto valmistajat keksivät ja miten vetyä tullaan käyttämään, jos tullaan.

Lue lisää