Autokauppa käy, kiitos autoveron alentamisen ja veronalennus tuo myös lisää veroeuroja valtion kassaan – yllätys?

Uusien autojen kauppa käy tällä hetkellä yli 13% paremmin, kuin viime vuonna samaan aikaan ja autoveron aleneminen on Tilastokeskuksen hintaindeksitilastojen mukaan siirtynyt kokonaan uusien autojen hintoihin.

Syyskuussa ensirekisteröitiin 9 644 henkilöautoa, mikä on 13,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Vuoden alusta lukien uusia henkilöautoja on rekisteröity 92 656 kappaletta, joka on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaava luku.

Autoveron aleneminen on Tilastokeskuksen hintaindeksitilastojen mukaan siirtynyt kokonaan uusien autojen hintoihin. Viime vuonna ensirekisteröityjen autojen keskimääräinen verotusarvo oli noin 31 700 euroa, josta autoveron osuus oli noin 6 900 euroa. Uusien autojen hinnat laskivat kuluvan vuoden tammikuussa 2016 keskimäärin 0,6 %, joka vastaa autoveron alentamisen hintavaikutusta.

Autoveron tuotto on veron alenemisesta huolimatta kasvanut viime vuoteen nähden
Autoverolain muutoksen tavoitteena oli alentaa autoveroa yhteensä 200 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 mennessä. Autoveron kertymä on veron alenemisesta huolimatta kasvanut. Elokuun loppuun mennessä autoveroa oli kerätty yhteensä noin 637 miljoonaa euroa, joka on noin 31 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Autovero alenee neljänä pienenä portaana vuosien 2016–2019 alussa niillä henkilö- ja pakettiautoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 141 g/km. Vero laskee eniten autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 80 g/km. Keskivertoauton autovero laski vuoden 2016 alussa 20,8:sta 20,1 prosenttiin. Euromääräisesti autovero aleni keskimäärin 200–300 euroa. Vero laskee samansuuruisina portaina myös vuosien 2017–2019 alussa.

Jokamies.fi kiittää päättäjiä esimerkillisestä toiminnasta. Autoveron alentamisen vaikutukset todistavat, että valtion on mahdollista saada verotusta keventämällä enemmän verotuloja. Kokonaistilalle valkenee tosin vasta vuoden 2019 kuluttua, jolloin suunnitellut veroalennukset toteutuvat täysimääräisesti. Odotamme mielenkiinnolla tuloksia.

Lue lisää