Verottaja hakee tunnettua käytettyjen kellojen kauppiasta konkurssiin

Turkulaista Sipilän Kello Oy:tä on haettu konkurssiin verottajan toimesta. 

Vuonna 2015 perustettu Sipilän Kello Oy on erikoistunut käytettyjen arvokellojen kauppaan, jonka liikevaihto tilikaudella 2022 oli hieman yli 6,4 miljoonaa euroa ja tulos 124 tuhatta euroa voitollinen (lähde: Asiakastieto). Nyt matkalle on tullut mutkia, sillä Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämän maksuttoman ja avoimen Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan yritystä on haettu Verohallinnon toimesta konkurssiin 29.2.2024. Hakemus on jätetty Helsingin käräjäoikeuteen. 

Sipilän Kello haettu konkurssiin.
Kuvankaappaus: Maksukyvyttömyysrekisterin verkkosivusto. Verohallinto on 29.2.2024 tehnyt Sipilän Kello Oy:stä konkurssihakemuksen, joka ei vielä tarkoita sitä, että yritys olisi tuomittu konkurssiin.

YTJ:n mukaan yrityksellä on 29.2.2024 päivätyn tiedon mukaan verovelkaa yli 10 tuhatta euroa. Maksuhäiriömerkintöjä yrityksellä ei Bisnoden maksullisen raportin (29.2.2024) mukaan ole. 

Kuvankaappaus: YTJ:n verkkosivusto 29.2.2024 kello 21.15.

Verovelkaa yli 200 tuhatta euroa

Helsingin käräjäoikeudesta saadun konkurssihakemuksen mukaan Verohallinto perii Sipilän Kello Oy:ltä yli 200 tuhannen euron saatavia viivästysseuraamuksineen. Konkurssiuhkainen maksuvaatimus (päivätty 16.11.2023) on annettu velalliselle tiedoksi (kuitattu allekirjoituksella vastaanotetuksi) 3.1.2024. Hakemuksessa velalliselle on tiedoksiannon vastaanottamisen jälkeen annettu viikko aikaa hoitaa suoritus, jonka jälkeen Verohallinto voi vaatia yhtiön asettamista konkurssiin.

29.2.2024 päivätystä konkurssihakemuksesta ilmenee, että yritykseltä peritään maksamattomia arvonlisäveroja, ennakkoveroja, työnantajan sairausvakuutusmaksuja, työnantajan ennakonpidätyksiä, sekä ennakonpidätystä osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä. Pääosa veloista on maksamattomia arvonlisäveroja, joista ensimmäinen merkintä löytyy heinäkuulta 2020. Verot ovat pääsääntöisesti myös ulosotossa (tilanne 1.3.2024).

Velallisen kanta Verohallinnon vaatimuksiin ei ole tiedossa. 

Suosittelemme

**

1.3.2024 kello 13:00: Lisätty osuus konkurssihakemuksen sisällöstä.

Artikkelin pääkuva on generoitu tekoälyllä.

Lue lisää