Suomalaisen kellonvalmistuksen ja mikromekaniikan taitajat: Huippuluokan ammattitaitoa Kelloseppäkoulusta

Espoossa sijaitsevan Kelloseppäkoulun käytävillä vallitsee keskittynyt hiljaisuus, kun tulevaisuuden kellosepät ja mikromekaanikot syventyvät alansa saloihin.

Suomalaista osaamista pidetään maailmalla korkeassa arvossa, ja tämä koulutuslaitos on siitä loistava esimerkki. Tarve tarkkuutta vaativille käsityötaidoille ei ole hävinnyt minnekään, vaikka elämme digitalisaation ja automaation aikakautta. Päinvastoin, teknologian kehittyessä yhä pienemmäksi ja monimutkaisemmaksi, myös mikromekaanikkojen kysyntä kasvaa.

Samalla, kun perinteiset kellosepäntaidot kokevat renessanssia, koulusta valmistuvat osaajat löytävät tiensä niin kotimaan työmarkkinoille kuin kansainvälisen haute horlogerien pariin.

Suomalaista osaaminen on kansainvälisesti huippuluokkaa monilla aloilla. Jopa kansanluonteeseen kuuluva vakaa käsi ja mieli sopivat loistavasti monille tieteen ja teollisuuden aloille, joiden osaajat ovat arvostettuja maailmalla. Eräs huippuosaamisen ala, mistä Suomessa vähemmän puhutaan on kuitenkin se, mihin Espoossa sijaitseva Kelloseppäkoulu valmistaa.

Kelloseppäkoulu kouluttaa huippuosaajia.
Kelloseppäkoulussa Espoossa valmistuu huippuosaajia.

Kelloseppäkoulussa valmistutaan kelloseppien lisäksi myös mikromekaanikoiksi, joiden tarve kasvaa koko ajan teknologian kutistuessa. Huipputeknologioiden, kuten kvanttitietokoneiden ja kryogeniikan kehittyminen vaatii entistä suurempaa panostusta alan koulutukseen. Esineiden internet tuo tietokoneet kaikkialle jääkaapeista silitysrautoihin ja mikrosiruvalmistuksessa tarvitaan kasvava määrä mikromekaanikkoja.

Suomalaista mikromekaniikan osaamista arvostetaan maailmalla, mutta kysyntä osaajille on kovaa myös kotimaassa ja moni suomalainen kelloseppä on noussut alan kuningasluokan haute horlogerien tunnustetuiksi tekijöiksi. Eräänä maailman parhaista kellosepistä pidettävä Kari Voutilainen on Kelloseppäkoulun kasvatteja. Samalla kun Kari Voutilaisen edustaman perinteisen kellosepäntaidon arvostus on viime aikoina kasvanut, myös innovaatiot alalla vaativat lisää ammattitaitoisia tekijöitä kautta maailman.

Suosittelemme

Kelloseppäkoulun opiskelija työn ääressä
Suomalaiset kellosepät ja mikromekaanikot ovat kysyttyjä huippuosaajia.

Vuonna 1944 perustettu Kelloseppäkoulu on Kellosepäntaidon Edistämissäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen oppilaitos, joka on myös ainut alan oppilaitos Suomessa. Se kouluttaa kelloseppien ja mikromekaanikkojen lisäksi myös kello- ja korualan myyjiä oppisopimuksella, artesaanin tutkintoon johtavana koulutuksena.

Tarkka ala tarvitsee osaajia

Innostus opiskeluun ei välttämättä synny ensimmäisenä ajatuksena opiskelupaikkaa valitessa. Monella kouluun hakeutuvalla on valmiiksi taide- tai käsityötaustaa, mutta yhä useammin hakija on alanvaihtaja, joiden aiempi ammatti saattaa olla mitä tahansa poliisista sairaanhoitajaan. 

Raketa-rannekello ranteessa.
Into kelloihin voi syttyä esimerkiksi pikkupoikana kaverin isältä ostetusta perpetuaalikalenterilla varustetusta Neuvostovalmisteisesta Raketasta.

Kelloseppäopiskelijoilla on useammin valmiiksi intohimo kelloihin, mutta mikromekaanikkopuolelle haetaan laajemmalla kiinnostuksella pienoisrautateiden rakentajista elektroniikkavelhoihin. Koulun ikäjakauma onkin keskimääräistä korkeampi, vaikka mitään ylä- tai alaikärajaa ei kouluun varsinaisesti olekaan, kunhan taideteollisuusalan perustutkinnon edellytykset täyttyvät.

Vuosittain valitaan kaikille kolmelle linjalle 15 opiskelijaa kullekin. Suuremmallekin määrälle olisi tarve. Teollisuuden puolelta on viestitty, että työmarkkinoilla olisi kova kysyntä etenkin mikromekaanikoista, sillä huipputeollisuuden puolella on pula osaajista.

Kelliseppäkoulu - Kurssikello valmistumassa
Kurssikellot avaavat monelle kellosepälle tien kellonvalmistuksen uralle.

Mekaanisten kellojen arvostuksen ja niiden harrastajien määrän kasvaessa myös osaavia kelloseppiä tarvitaan kotimaisen kellohuollon tarpeisiin koko ajan enemmän. Kasvava trendi on myös se, että useammallakin koulun kasvatilla on vakavasti otettavaa kiinnostusta kellonvalmistukseen. 

Opiskelu Kelloseppäkoulussa

Alalla tarvitaan tarkkaa silmän ja käden koordinaatiota. Kelloseppäkoulun pääsykokeet varmistavat, että opiskelijoiksi valikoituu sopivia tekijöitä. Kolmipäiväiset pääsykokeet mittaavat niin koordinaatiokykyä kuin soveltuvuuttakin. Opiskelijaksi valitut ovatkin poikkeuksellisen hyvin motivoituneita käsityöalojen mittapuulla ja valmistumisprosentti on korkea.

Mikromekaanikko-opiskelija koneistaa
Mikromekaanikkalinjan opiskelijat keskittyvät enemmän koneistukseen ja osavalmistukseen.

Mikromekaanikon ja kellosepän linjat kulkevat ensimmäisen vuoden yhtä matkaa, mutta vähitellen linjat erikoistuvat. Ensimmäinen vuosi kuluu molemmilla linjoilla lähinnä työkalujen valmistukseen ja ammattiteoriaan, jonka myötä opiskelijat oppivat työstön perusteet niin käsityön kuin koneistuksen osalta. Molemmille linjoille kuuluu myös jalometallialan opintoja, minkä johdosta osa opiskelijoista etenee perinteisiin kultasepänalan töihin tai jatko-opintoihin.

Toisena vuonna linjat eriytyvät, kelloseppäopiskelijoiden opinnot ovat käsityöpainotteisempia ja he saavat laajempaa opetusta kelloista, kellojen teoriasta ja historiasta. Mikromekaanikkolinja opiskelee tietokonevetoisemmin 3d-suunnittelua, CNC-koneistusta, mutta myös materiaalitekniikkaa ja elektroniikkaa ja keskittyvät harjoituksissa enemmän osavalmistukseen. Molemmat linjat valmistavat käsin kellon koneiston spiraalin, mikä on harvinaista eurooppalaisissa alan kouluissa. 

Kelloseppäkoulu: koneiston spiraali lähikuvassa.
Molemmat linjat valmistavat koneiston spiraalin käsin.

Mikrolinjalla myös tehdään enemmän työssäoppimista, missä asiakasyrityksille toteutetaan heidän tarpeisiinsa sopivia projekteja ja opiskelijat luovat samalla arvokkaita kontakteja yritysmaailmaan. Samaan aikaan kellosepät opiskelevat kellojen sielunelämää huoltamalla kelloja asiakastöinä opettajien johdolla. Kelloseppien työssäoppimisjaksot suuntautuvat usein Sveitsiin, mihin koululla on pitkän historiansa ansiosta loistavat kontaktit.

Viimeisen vuoden opiskelijat molemmilla linjoilla valmistavat kurssikellon. Mikromekaanikot valmistavat kelloon kuoren ja kellosepät viimeistelevät kelloon tulevan raakakoneiston. Kurssikello antaa opiskelijoiden luovuudelle valtaa ja kurssikellot ovat usein tekijänsä näköisiä uniikkiteoksia.

Kelloseppäkoulun opiskelijan valmistama kurssikello
Kurssikellot ovat mahdollisuus käyttää luovuutta ja ovat kantajansa näköisiä uniikkikappaleita.

Kolmannen vuoden jälkeen koulu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa myös toisen linjan erikoistumisopinnot ja monet opiskelijat käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja valmistuvat neljännen vuoden jälkeen molemmilla pätevyyksillä oppisopimuksella. 

Hyvä tunnelma ja huippuluokan työvälineet tekevät oppimisesta mielekästä

Koulun hengen aistii luokassa. Opiskelijat viihtyvät ja oppivat myös toisiltaan. Keskustelimme useiden eri vuosikurssien opiskelijoiden kanssa, joita tuntui huolettavan lähinnä ajan nopea kuluminen opintojen edetessä. Kelloseppäkoulun opiskelijat ry mahdollistaa töiden tekemisen myös iltaisin, jolloin opiskelijoista kasvaa tiivis yhteisö, jossa on hyvä työskennellä. 

Kelloseppäkoulun opettaja Mika Saikku.
Hyvien kontaktien ansiosta opiskelijat pääsevät huoltamaan Rolex-kelloja, joita opettaja Mika Saikku tässä tarkastaa.

Kelloseppäkoulu tarjoaa ensiluokkaiset puitteet opiskeluun, kellosepät tekevät suoraan yhteistyötä kellobrändien kanssa, ja mikromekaanikot alan yritysten kanssa. Tämän edellytyksenä on huippuluokan koneet ja laitteet, joilla voidaan jo opiskeluaikana saavuttaa täysin ammattilaisen tasoista jälkeä. Opiskelijat saavat näin elintärkeitä kontakteja sekä kokemusta opiskeluaikana, ja ovat suoraan valmiita töihin heti valmistuttuaan.

Jos mikromekaanikon ura tai kellosepän perinteikäs ammatti kiinnostaa, Kelloseppäkoulun hakuaika syksyn koulutuksiin jatkuu vielä 22.3.2024 saakka. Kello- ja korumyyjän artesaanipolkuun voi hakea koko ajan. 

Tutustu koulun tarjontaan Kelloseppäkoulun sivuilta.

Lue lisää